For at kunne tilbyde dig et meningsfyldt udrednings- og/eller behandlingsforløb i speciallægepraksis bedes du være opmærksom på følgende:

 

 • Et forløb i speciallægepraksis er som udgangspunkt kortvarigt og begrænset til 10 konsultationer. I sjældne og særlige tilfælde med  fortsat udrednings- eller behandlingsbehov i speciallægepraksis ud fra en lægefaglig vurdering, og som ikke kan varetages af andre behandlere, kan forløbet forlænges til maks. 20 konsultationer.
 • Konsultationerne varer mellem 15 og 40 minutter ad gangen. 
 • Bliver du nødt til at melde afbud, bedes du kontakte klinikken hurtigst muligt, så vi har mulighed for at give tiden til en anden.
 • Forløbet må ikke blive afbrudt af f.eks. udeblivelse og/eller gentagne aflysninger. Hvis dette er tilfældet, bliver forløbet afsluttet.
 • Hvis du er udeblevet fra din konsultation, bliver evt. efterfølgende tider slettet automatisk.
 • Ved udeblivelse bliver forløbet som udgangspunkt afsluttet.
 • Hvis du har aflyst din tid, bedes du snarest kontakte klinikken, ellers bliver forløbet afsluttet automatisk. 
 • Hvis du efter aftale afventer at modtage besked eller opkald fra os og ikke har hørt fra os inden for 7 hverdage, bedes du tage kontakt til os hurtigst muligt.
 • Vi forsøger så vidt muligt at tage højde for dine behov, men pga. de kortvarige forløb i speciallægepraksis har vi sjældent mulighed for at imødekomme ønsker om specifikke tidspunkter for konsultationerne mm.

Årsag til denne afbuds-/udeblivelsespolitik er:

 • at vi har en meget lang venteliste
 • at udgangspunktet, for at vi kan hjælpe dig, er et tæt samarbejde, hvorfor du er nødt til at deltage aktivt i de tiltag, vi sammen er blevet enige om at afprøve.
 • at vi ikke modtager driftsnødvendigt honorar, hvis samtalen ikke kan gennemføres.

Du gøres opmærksom på, at det er muligt med videokonsultation efter aftale.

Har du spørgsmål omkring det praktiske vedr. behandlingsforløbet (f.eks. aftaler, pårørendesamtaler/aftaler med rådgiver/andre samarbejdspartnere) er du velkommen til at kontakte klinikken.