SPECIALLÆGERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Lien (f. 1957)  
Speciallæge i psykiatri

•Lægevidenskabelig embedseksamen, Medizinsche Hochschule, Lübeck, Tyskland, 1984
•Speciallæge i psykiatri 1998
•Praktiserende psykiater 2009

Medlem af:
•Den almindelige danske Lægeforening
•Foreningen af Speciallæger
•Dansk Psykiatrisk Selskab
•Institut for gruppeanalyse i Århus (IGA-Århus)


Overenskomst med sygesikringen: Ja

Ansættelser:
 I Norge (1984-1988):
•Medicinsk afdeling, Halden Sykehus, Norge
•Psykiatrisk afdeling, Dikemark Sykehus, Norge
•Psykiatrisk afdeling, Gaustad Sykehus, Norge
 I Danmark:
•Psykiatrisk afdeling, Middelfart
•Neuromedicinsk afdeling, Sønderborg
•Kursusstilling i psykiatri, Aalborg Psykiatriske Sygehus
•Psykoterapeutisk afdeling, Risskov
•Psykiatrisk afdeling, Randers
•Center for Spiseforstyrrelse, børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov
•Specialeansvarlig overlæge på Psykoterapeutisk Klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus fra medio 2003 til ultimo 2008
•Ekstern lektor på universitetsklinikken, Aalborg Universitet, 2002- 31.01.16. Underviser i psykiatri, supervisor og egenterapeut.

 
Specialkompetencer:
•Basiskursus I og II i psykoanalytisk psykoterapi, Klarskovgaardkurserne 1990-1994
•Nordjyllands 3-årige psykoterapiuddannelse 1994-1997
•3-årig supervisoruddannelse, Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi, 1998-2001
•3-årig gruppeanalytisk uddannelse, IGA, Årshus, træningsprogrammet, 2001-2004
•2-årig gruppeanalytisk uddannelse, IGA, Oslo, 2004-2006
•1-årig uddannelse i kognitiv terapi, Psykiatrien i Region Nordjylland, 2007
•1-årig uddannelse i mentaliseringsbaseret gruppeterapi, Institutt for Mentalisering, Oslo, 2014
•Godkendt vejleder i psykodynamisk psykoterapi
•Godkendt supervisor i psykodynamisk psykoterapi

 

 

 

 

Birger Guldbæk (f. 1957)
Speciallæge i psykiatri

Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet 1984
•Speciallæge i psykiatri 1997
•Praktiserende psykiater 2009

Medlem af:
•Den almindelige danske Lægeforening
•Foreningen af Speciallæger
•Dansk Psykiatrisk Selskab
•Institut for gruppeanalyse i Århus (IGA-Århus)


Overenskomst med sygesikringen: Ja

Ansættelser:
•Medicinsk og kirurgisk afdeling, Dronninglund Sygehus
•Onkologisk og Gynækologisk afdeling, Aalborg Sygehus
•Hjallerup Lægehus
•Brønderslev Psykiatriske Sygehus
•Neuromedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus
•Kursusstilling i psykiatri, Aalborg Psykiatriske Sygehus
•Videre ansættelser ved samme afdeling og retspsykiatrisk afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus
•Psykoterapeutisk afdeling, Risskov
•Psykiatrisk afdeling i Silkeborg
•Overlæge ved Psykoterapeutisk Klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus 2006-2008
•Underviser i psykiatri, psykologistudiet, Aalborg Universitet, 2005-2015.

 
Specialkompetencer:
•Basiskursus I i psykoanalytisk psykoterapi, Klarskovgaardkurserne 1992-1994
•Nordjyllands 3-årige psykoterapiuddannelse 1994-1997
•3-årig supervisoruddannelse, Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi, IPP, 1998-2001
•Gruppeanalytisk uddannelse, IGA Århus, træningsprogrammet, 2001-2005
•1-årig uddannelse i kognitiv terapi, Psykiatrien i Region Nordjylland, 2008
•Godkendt vejleder i psykoanalytisk psykoterapi
•Godkendt supervisor i psykoanalytisk psykoterapi

 

 

 

Teodora Popa (f. 1986)  
Speciallæge i psykiatri

 

•Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bukarest, Rumænien, 2010
•Speciallæge i psykiatri 2018
•Praktiserende psykiater 2023

Medlem af:
•Den almindelige danske Lægeforening
•Foreningen af Speciallæger
•Dansk Psykiatrisk Selskab

 

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Ansættelser:

•Maria Sklodowska Curie Emergency Hospital for Children, Bukarest, Rumænien, 2005-2007
•Alexandru Obregia Clinical Hospital of Psychiatry, Bukarest, Rumænien, 2009-2012
•Reservelæge, Klinik Syd, Psykiatrien i Nordjylland, Aalborg, 2013-2018
•Afdelingslæge og senere overlæge, Klinik Syd, Psykiatrien i Nordjylland, Aalborg, 2018-2022
•Konsulent, Skovhus Privathospital, 2020-2022


Specialkompetencer:
•Nordjyllands 3-årige psykoterapiuddannelse 2017-2020
•Supervision af andre faggrupper, Folkeuniversitetet, Aalborg, 2019