MÅLGRUPPE / BEHANDLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe:

For at en patient kan behandles i speciallægepraksis forudsættes det, at patienten:

•er relevant undersøgt og søgt behandlet i almen praksis.

•kan præstere stabilt fremmøde.

•har relevant egenomsorg imellem konsultationerne.

•kan vurderes og behandles monofagligt.

•ikke udgør fare for sig selv eller andre.

•forventes at kunne afsluttes efter en tidsafgrænset periode, hvilket vil sige, at vi ikke har mulighed for at have patienter med kroniske sygdomme i behandling.


Behandling:

I udgangspunktet dækker vores aftale med Sygesikringen et forløb på i alt 10 samtaler i psykiatrisk speciallægepraksis. Såfremt det vurderes, at en afbrydelse indebærer en helbredsrisiko for patienten, kan behandling udstrækkes til maksimalt 20 konsultationer.

De første samtaler er udredning, hvor vi spørger ind til dine forventninger til behandlingen her, dit livsforløb og de psykiske symptomer du har haft tidligere og har nu.

Efter udredning og diagnostik vil der sammen med dig blive lavet en behandlingsplan, hvilket ofte kan ske efter 2.-3. konsultation, men nogle gange er det nødvendigt med flere udredningssamtaler.

Behandlingen er oftest medicinsk behandling, psykoedukation og støttende, psykoterapeutiske samtaler.

 

Vi tilbyder:

  • Medicinsk behandling og opfølgning.
  • Psykoedukation og støttende, psykoterapeutiske samtaler.